தொடர்பு

 contact CHELLAMAL SAMAYAL,

28,Renganathapuram,
Officers Colony ,
Opposite to Goverment Hospital,Puthur,
Tiruchirappalli,
Tamil Nadu 620017

Phone:098653 56896
 • திறந்த வெளி சமையல் கூடம்
  திறந்த வெளி சமையல் கூடம்
 • மரச்செக்கில் எண்ணெய் பிழிதல்
  மரச்செக்கில் எண்ணெய் பிழிதல்
 • அம்மியில் அரைத்தல்
  அம்மியில் அரைத்தல்
 • இடித்தல்
  இடித்தல்