உரிமையியல் பெற

வரவேற்கிறோம்
நான்கு நிலையில் எங்க சமையலை தமிழ்நாடு முழுதும் பரப்ப விரும்புகிறோம்.!
வியாபார விருப்பமுள்ளவங்க 9842759015 செல்போனில் கூப்பிட்டு விசாாிக்கலாமே!

 • திறந்த வெளி சமையல் கூடம்
  திறந்த வெளி சமையல் கூடம்
 • மரச்செக்கில் எண்ணெய் பிழிதல்
  மரச்செக்கில் எண்ணெய் பிழிதல்
 • அம்மியில் அரைத்தல்
  அம்மியில் அரைத்தல்
 • இடித்தல்
  இடித்தல்